Որքա՞ն արժեն միավորները իրական փողով:

1 միավորը համապատասխանում է 1 դրամական միավորի։ Դակախված է երկրից և արժույթից, որով միջոցները վճարվում են տվյալ երկրի վահանակում(օրինակ՝ 1 միավոր = 1 ԱՄՆ դոլար, Միացյալ Թագավորությունում՝ 1 միավոր = 1 ֆունտ,Ավստրալիայում 1 միավոր = 1 ավստրալական դոլար և այլն):

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.