Ես գրանցվել եմ TGM-ում այլ էլ․ փոստի հասցեով, քան այն, ինչ ես օգտագործել եմ PayPal-ում գրանցվելու համար, ի՞նչ պետք է անեմ:

Եթե դուք արդեն ունեք PayPal հաշիվ, կարող եք դրանավելացնել այն էլ. փոստի հասցեն, որն օգտագործում եք TGM Panel-ում որպես երկրորդ էլ․փոստի հասցե կամ փոխարինել գոյություն ունեցողը (դա անելու համար անցեք PayPal հաշվիկարգավորումներ - https://hop.tgm.link/paypal-new-email ):

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.