Որքա՞ն է լինելու իմ ամսական աշխատավարձը:

Գումարը, որը դուք կարող եք վաստակել, կախված է նրանից,թե որքան հաճախ եք մասնակցում մեր հարցումներին և դրանցից յուրաքանչյուրի տևողությունից: Սովորաբար, որքան երկար է հետազոտությունը, այնքանբարձր է վճարումը: Դուք մանրամասն տեղեկատվություն կստանաք յուրաքանչյուրհարցման վճարի մասին ձեր հարցման հրավերի էլ. նամակում:

Ձեր շահույթը առավելագույնի հասցնելու համար լրացրեքձեր ժողովրդագրական պրոֆիլը, թարմացրեք այն և պարբերաբար ստուգեք ձեր էլ. փոստը:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.