Պատմություն բաժնում հարցումն ունի «սկսված» կարգավիճակ, ուրեմն ինչո՞ւ ես դրա համար գումար չեմ ստացել:

Ամենայն հավանականությամբ, այս հարցաշարը փակվել էնախքան այն ամբողջությամբ լրացնելը (հետևաբար այն կարող է երևալ որպես Սկսված): Հարցաթերթիկների թիվը սահմանափակ է, և առաջինը լրացվածհարցաթերթիկներն են հաշվվում:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.