Ինչու՞ ես իմ հաշվին ավելի քիչ գումար ունեմ, քան երեկ:

Cint-ը կարող է նվազեցնել իր հարցումների համար վճարումըդրանք հաստատելուց հետո: Խնդրում ենք անմիջապես կապվել Cint-ի տեխնիկական աջակցությանհետ, քանի որ TGM-ն այս հարցում վերահսկողություն չունի:

https://cint.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.