Ինչպե՞ս կարող եմ վարձատրվել GCodes-ի միջոցով:

Սկսեք https://app.g.codes հասցեում հաշիվ բացելուց՝օգտագործելով նույն էլ․ հասցեն, որով գրանցվել եք TGM-ում: Ավարտելուց հետո ընտրեքGCodes-ը որպես վճարման եղանակ «Պարգևներ» ներդիրում, որը կհայտնվի դուրսբերման նվազագույնգումարը հավաքելուց հետո: Այնուհետև դուք նամակ կստանաք ձեր անհատական նվերիկոդը: Վերադարձեք ձեր GCodes հաշիվ և օգտագործեք կոդը՝GCodes առցանց խանութում ձեր միավորների մնացորդը համալրելու համար։ Օգտագործեք այս միավորները GCodes խանութում առկա տարբերապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու համար:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.