Արդյո՞ք ես պետք է մասնակցեմ յուրաքանչյուր հարցմանը:

Մենք շատ ուրախ ենք, երբ ընդունում եք մեր հրավերներըև կիսում ձեր կարծիքը մեզ հետ: Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր հարցման համար դուք պետքէ որոշեք՝ կցանկանա՞ք մասնակցել դրան, թե՞ ոչ: Բայց հիշեք՝ որքան շատ հարցումների մասնակցեք, այնքանավելի շատ գումար կվաստակեք:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.