Ես հարցում եմ սկսել, բայց չկարողացա լրացնել այն։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։

Կարող է լինել մի քանի պատճառ, թե ինչու դա կարող էտեղի ունենալ, ներառյալ.

  1. Հարցումներն արդեն փակված են. հարցումները գործումեն սահմանված ժամկետով: Վերջնաժամկետից հետո դուք չեք կարողանա սկսել հարցումը: Մենք ձեզ խրախուսում ենք հնարավորինս շուտ պատասխանելհարցման հրավերներին:
  2. Թիրախից դուրս կամ զտված. երբեմն ձեր պրոֆիլը չի համապատասխանումհարցման չափանիշներին, ինչը նշանակում է, որ դուք տվյալ հարցման թիրախային խմբից դուրսեք: Հարցումները, որտեղ դուք ստանում եք «զտումը չանցած»,չեն համարվում ամբողջությամբ լրացված, և դուք մասնակցության համար չեք պարգևատրվում:
  3. Կրկնակի մասնակցություն. եթե դուք արդեն մասնակցելեք հարցմանը (ավարտել եք կամ զտումը չեք անցել) և փորձում եք այն նորից սկսել, ապաչեք կարողանա մուտք գործել հարցաթերթիկ:
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.