Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում հարցումն ավարտելու համար:

Ուսումնասիրությունների մեծ մասը տևում են միջինում10-15 րոպե, քանի որ միջին վիճակագրական հարցումն ընդհանուր առմամբ կազմված է ընդամենը20-30 բավականին կարճ հարցերից: Ժամանակ առ ժամանակ կլինեն ավելի երկար հարցումներ՝ավելի բարդ հարցերով: Բայց նույնիսկ ամենաերկար հարցումների լրացումը չպետքէ տևի 25 րոպեից ավելի: Հարցման նկարագրության մեջ մենք միշտ ներառում ենքմոտավոր ժամանակը:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.