Ես էլ. փոստով ծանուցում եմ ստանում, որ հարցում կա, բայց երբ ստուգում եմ, չեմ գտնում:

Ցավոք սրտի, հարցումները երբեմն շատ արագ փակվում ենհաճախորդի կողմից: Մասնակիցների սահմանափակ թվաքանակը գուցե արդեն հասել է այս հարցմանը,նախքան դուք կարողացել եք մասնակցել: Ահա թե ինչու շատ կարևոր է հնարավորինս շուտ արձագանքելհրավերներին:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.