Ինչո՞ւ ես չեմ կարող հարցումներ լրացնել այն երկրից դուրս, որին կցված է վահանակը:

Բոլոր հարցումներն ուղղված են կոնկրետ երկրում ապրողմարդկանց, հետևաբար, հավաքագրված կարծիքների հավաստիությունն ապահովելու համար հնարավորչէ լրացնել հարցումներ, որոնք նախատեսված չեն թիրախ երկրի համար:

Եթե դուք պլանավորում եք երկար ժամանակ մնալ արտերկրում,առաջարկում ենք գրանցվել տվյալ երկրին հատկացված վահանակում:

Սեղմեք այս հղմանը, որպեսզի ձեզ ուղղորդեն համապատասխաներկիր՝ https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.