Քանի՞ հարցում պետք է ակնկալեմ ստանալ ամսական:

Մենք չենք կարող հստակ սահմանել, թե քանի հարցում կստանաք:Հարցաթերթիկների թիվը կախված է բազմաթիվ փոփոխականներից, ինչպիսիք են պրոֆիլի լրացումը,մեր գործընկերների ակտիվությունը և մեկնարկած հետազոտությունների չափը:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.