Ինչո՞ւ ես դեռ ոչ մի հարցում չեմ ստացել:

Հարցումներն ուղարկվում են, երբ հարթակում ձեր պրոֆիլըհամապատասխանում է տվյալ հարցման նախնական պահանջներին Խնդրում ենք ստուգել «Սպամ»թղթապանակը ձեր էլ. փոստում. շատ հաճախ հենց այստեղ են ուղարկվում հարցումների հրավերները:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.