Ինչո՞ւ եմ ես ստանում հարցումներ, որոնց չեմ համապատասխանում, եթե ունեմ լրացված պրոֆիլ:

Որոշ հարցումներ պրոֆիլից տեղեկություններ են ստանումմիայն հարցումը բացելուց հետո: Այս հրավերներն ուղարկվում են, քանի որ մեր գործընկերներինհասանելի չեն ձեր պրոֆիլում պարունակվող տվյալները:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.