Ինչո՞ւ է որոշ հարցումներ հնարավոր լրացնել միայն համակարգչով կամ միայն սմարթֆոնով:

Մենք որևէ ազդեցություն չունենք մեր գործընկերներիկողմից տրամադրված հարցաթերթիկների տեխնիկական պարամետրերի վրա: Պատահում է, որ տեխնիկական պատճառներով հարցումը ճիշտէ աշխատում միայն կոնկրետ սարքի վրա։

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.