Հարցումն ավարտելուց հետո ես սխալ ստացա, և այն չի ավելացվել իմ հաշվեկշռին:

Եթե հարցումը չունի TGM լոգոն, նշանակում է, որ այնպատկանում է արտաքին ընկերություններին, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք։

Խնդրում ենք կապվել հարցման համար պատասխանատու ընկերությանհետ, քանի որ մենք որևէ ազդեցություն չունենք հարցումների սխալների վրա, որոնք պատկանումեն մեր գործընկերներին:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.