Ես հաշիվներ ունեմ բազմաթիվ վահանակներում, ուստի ինչո՞ւ չեմ կարող մասնակցել այս մեկի բոլոր հարցումներին:

Դուք կարող եք գտնել նույն հարցումները տարբեր վահանակներում: Ցավոք, յուրաքանչյուր հարցում կարող եք լրացնել միայնմեկ անգամ՝ անկախ վահանակից:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.