Ինչու՞ է հարցումը փակվել։

Հարցումը կարող է փակվել բազմաթիվ պատճառներով.

  • Եթե լրացել է պատասխանների պահանջվող քանակը
  • Եթե նախագիծը չեղարկվել է հաճախորդի կողմից
  • Եթե ժամկետն անցել է
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.