Ես կստանա՞մ էլ. փոստի հաղորդագրություններ որևէ մեկից՝ բացի TGM Panel-ից:

Ոչ: TGM Panel-ը ոչ մի դեպքում ձեր էլ. փոստի հասցեն չիտա, ժամանակավոր չի տրամադրի և չի վաճառի որևէ մեկին և թույլ չի տա, որ ձեզ հաղորդագրություններուղարկվեն երրորդ անձանց կողմից: Տվյալները, որոնք դուք տրամադրել եք գրանցվելիս և ձերպրոֆիլը թարմացնելիս, օգտագործվում են հարցումների մասնակիցների ընտրության և հարթակիանդամակցության հետ կապված այլ հաղորդակցության նպատակով:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.