Мен аккаунтты қалай белсендіремін?

Тіркеу кезінде көрсеткен email мекенжайынабелсендіру сілтемесі бар email жіберіледі. Аккаунтты белсендіру үшін сілтемені басыңыз.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.