Što je TGM Panel?

TGM Panel pripada globalnom isporučiocu istraživanja tržišta - TGM Research FZE. TGM Panel sprovodi istraživanja putem interneta i mobilnih u ime vodećih kompanija za istraživanje tržišta. Ankete pokrivaju širok spektar tema poput: proizvodi, marke, reklamiranje ali i druge teme od općeg interesa. Istraživači tržišta iz oblasti trgovine, agencija, obrazovanja i medija nam se obraćaju da prikupimo informacije i mišljenja od naših panelista.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.