Мен email мекенжайымды қалай өзгерте аламын?

Экранның жоғарғы оң жағындағы > Аккаунттеңшелімдері > Email-ді өзгерту профиль теңшелімдері белгішесін басып, оданәрі берілген нұсқауларға сүйене отырып, email мекенжайыңызды өзгертуге болады.

Email мекенжайын өзгерткен соң, барлық төлемдер7 күн бойы бұғатталатынын ескеріңіз.

Change email

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.