Егер менің профилім толтырылған болса, мен неге сәйкес келмейтін сауалнамалар аламын?

Кейбір сауалнамалар сауалнаманы ашқаннан кейінғана профильдегі ақпаратқа қол жеткізеді. Бұл шақырулар біздің серіктестерпрофиліңіздегі деректерге қол жеткізе алмайтындықтан жіберілді.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.