Kako ću biti obaviješten o anketama?

Kada god budemo imali anketu koju možete da popunite, primit ćete email o tome i moći ćete direktno da joj pristupite iz emaila. Tu ćete naći detalje o konkretnoj nagradi za pojedine ankete, kao i koliko anketa traje. Ako se upišete na naš sistem push poruka, dobivat ćete na pozive u pretraživaču ili putem mobilnog. Također vam možemo slati pozive i putem SMS poruka na broj koji ste nam ostavili, s pozivom za anketu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.