Өз деректерімді қаншалықты жиі өзгерте аламын?

Қауіпсіздік мақсатында профильдіксауалнамалардағы деректерді 2 аптада бір рет жаңартуға болады.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.