Koliko trebe vremena da se popuni jedna anketa?

Većina se u prosjeku može popuniti za 10 do 15 minuta, jer tipična anketa ima 20 do 30 kratkih pitanja. S vremena na vrijeme, biće i dužih anketa sa složenijim pitanjima. Ali i popunjavanje najduže ankete ne bi trebale da traju duže od 25 minuta. Uvijek ćemo priložiti prosječno vrijeme opisu ankete.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.