Ne razumijem pitanja u profilnoj anketi.

Format profilne ankete jeisti za sve ispitanike. Ako se ova pitanja neodnose na vas, odgovorite "nije primjenjivo" ili ih jednostavnozanemarite.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.