Zašto ne mogu ispuniti sve profilne ankete?

Broj profilnih anketaponekad se razlikuje od zemlje do zemlje.

Moguće je da nam u vašojzemlji ove informacije nisu potrebne za pravilan rad panela pa neke anketemožda neće biti aktivne.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.