Što su bodovi?

Koristimo sustav bodovanjakako bismo lakše pratili vašu zaradu i učinkovito upravljali njome.

Bodovi se trenutačnoračunaju za:

  • Preporuka prijateljima ičlanovima obitelji (program suradnika)
  • Popunjavanje profila.
  • Ne ispunjavate uvjete zaanketu (projekt se zatvara, niste dio ciljane publike ili kada je kvotapopunjena)

U budućnosti namjeravamouvesti ankete koje se nagrađuju bodovima.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.