Registrirao sam se na TGM e-adresom koja se razlikuje od one koju sam koristio za registraciju na PayPal, što da radim?

Ako već imate PayPal račun,možete mu dodati e-adresu koju koristite na TGM panelu kao drugu e-adresu ilizamijeniti postojeću (kako biste to napravili, idite na postavke PayPal računa- https://hop.tgm .link/paypal-new-email).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.