Zašto je smanjena nagrada za anketu koju sam ispunio?

Cijena ankete varira ovisnoo prosječnom trajanju njezina ispunjavanja od strane svih korisnika. Ako je anketa trajala kraćeod očekivanog, cijena će se promijeniti.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.