U odjeljku Povijest, anketa ima status "započeto", zašto nisam dobio novac za nju?

Najvjerojatnije je ovajupitnik zatvoren prije nego što ste ga u potpunosti ispunili (stoga se možepojaviti kao Započeto). Broj upitnika je ograničen,a broje se oni upitnici koji su prvi ispunjeni.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.