Što je PayPal?

PayPal je servis za pružanje usluga plaćanja. Putem njega svako može da šalje i prima novac sigurno, prikladno i po niskim cijenama, putem email adrese. Možete se registrirati na: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.