Kako funkcionira isplata putem PayPal-a?

Najprije posjetite www.PayPal.com i otvorite račun. Vrlo je važno da koristite istu email adresu na koju primate ankete za kreiranje PayPal računa (samo na tu adresu ćemo slati novac). Ako već imate PayPal račun, možete dodati adresu koju koristite za TGM Panel (molimo vas da idete u podešavanja svog PayPal računa – provjerite ovdje kako to da uradite).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.