Я надіслав реферальне посилання другу/члену родини, але не отримав жодного балу.

Щоб отримати обіцяні бали,потрібно виконати наступні вимоги:

  • Переконайтеся, що визапросили їх приєднатися до TGM за наданим нами реферальним посиланням.
  • Переконайтеся, що ваш другабо член вашої родини повністю завершив своє перше опитування.

Після виконаннявищезазначених вимог ваші бали будуть автоматично додані на ваш рахунок.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.