Co je to TGM Panel?

TGM Panel patří společnosti zabývající se průzkumem celosvětového trhu TGM Research FZE. TGM Panel dělá průzkumy, které můžete vyplnit online nebo na svém telefonu, a poskytuje je předním společnostem na výzkum trhu. Tyto průzkumy se mohou zabývat nejrůznějšími tématy, jako jsou: výrobky, značky, reklamy, atp. Specialisté ze společností, agentur, škol a médií, kteří se zabývají výzkumem trhu, se na nás obrací se žádostí o názory našich členů.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.