Mohu přizvat i své přátele/rodinu/další osoby?

Ale samozřejmě, budeme jenom rádi! Jen své přátele nebo rodinu požádejte, aby se také zaregistrovali.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.