Musím si cokoliv koupit, přihlásit se k odběru nebo něco zaplatit?

Ne. TGM Reseach se zabývá pouze legitimním průzkumem veřejného mínění. Nic si proto nemusíte kupovat ani odebírat. Služby, které Vám nabízíme, nejsou nijak zpoplatněné. Jinými slovy od Vás nikdy nebudeme chtít žádné peníze.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.