Jak si přes PayPal vyberu peníze?

www.paypal.com zaregistrujte. Ujistěte se, že zadáte stejný email, na který Vám chodí emaily o průzkumech (peníze posíláme pouze na tuto adresu). V případě, že PayPal už máte, můžete emailovou adresu, kterou používáte na webu TGM Panel, ke svému účtu přidat (přejděte do svého PayPal nastavení – podívejte se, jak se to dělá).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.