Začal jsem vyplňovat průzkum, ale nešel mi dokončit. Proč?

Něco takového může mít vícero důvodů, například:
1. Průzkum již doběhl. Každého průzkumu se můžete účastnit pouze po určitou dobu. Jakmile tahle lhůta vyprší, dotazník už nebudete moci vyplnit. Proto Vám doporučujeme začít hned po obdržení pozvánky.
2. Nevyhovujete požadavkům na daný průzkum: Může se stát, že Váš profil neodpovídá požadavkům daného průzkumu. Jinak řečeno nejste v cílové skupině. Pokud jste se pro daný průzkum „nekvalifikovali“, průzkum se nepočítá jako dokončený a nedostanete za něj žádnou odměnu.
3. Daného průzkumu jste se již účastnili. Pokud jste průzkum již vyplnili (ať už úspěšně, nebo jste byli diskvalifikováni), a přesto se ho snažíte dokončit podruhé, dotazník se Vám nezobrazí.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.