Proč mi nechodí průzkumy? / Jak často od Vás dostanu pozvánku?

Bohužel Vám nejsme schopni říci, kolik pozvánek od nás denně dostanete. Stejně tak nevíme, v kolik hodin Vám pozvánka přijde. Pozvánky jsou odesílány automaticky, a to v případě, že Váš profil odpovídá požadavkům na daný průzkum. Účastníci jsou vybíráni náhodně. Výběr může být navíc ovlivněn dalšími kritérii, jako je věk, pohlaví, lokace, atd. Abyste zvýšili svou šanci na účast, ujistěte se, že jste vyplnili všechny oddíly svého profilu. Členové, kteří mají plně vyplněný profil, mají přednost, tj. vyšší šance na pozvánku.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.