Skal jeg betale, købe eller abonnere på noget?

Nej. TGM Research gennemfører kun legitime meningsmålinger. Du bliver ikke bedt om at købe eller abonnere på noget. Tjenesteydelser, der tilbydes til dig, er helt gratis. Vi vil aldrig bede dig om penge på nogen måde.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.