Vil jeg modtage e-mailbeskeder fra andre end TGM Panel?

Nej. TGM Panel giver, lejer eller sælger under ingen omstændigheder din e-mailadresse til andre eller tillader, at meddelelser sendes til dig af tredjepart. De detaljer, du gav ved registrering og ved opdatering af din profil, bruges udelukkende til at vælge deltagere til undersøgelser og anden kommunikation vedrørende panelmedlemskab.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.