Jeg har startet en undersøgelse, men jeg kunne ikke fuldføre den. Hvad er årsagen til det?

Der kan være flere grunde til, at dette kan ske, herunder:

1. Undersøgelserne er allerede afsluttet: Undersøgelserne løber i en bestemt periode. Når fristen er nået, kan du ikke starte undersøgelsen. Vi opfordrer dig til at svare på undersøgelsesinvitationerne så hurtigt som muligt.

2. Uden for målgruppe eller screenet ud: Sommetider matcher din profil ikke undersøgelseskriterierne, hvilket betyder at du er uden for målgruppen for en given undersøgelse. Undersøgelser, hvor du modtager "screen out" tæller ikke som fuldt ud gennemført, og incitamenter belønnes ikke.

3. Dobbelt deltagelse: Hvis du allerede har deltaget i en undersøgelse (færdig eller blev screenet) og forsøger at starte den igen, vil du ikke kunne få adgang til spørgeskemaet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.