Hvordan oplyses jeg om nye undersøgelser?

Hver gang vi har en ny undersøgelse, vil du modtage en e-mail der fortæller dig det, og du vil få adgang til undersøgelsen direkte fra e-mailen. Du vil finde detaljer om den specifikke belønning for hver undersøgelse og længden af undersøgelsen. Hvis du abonnerer på vores push-meddelelsessystem, kan du få invitationer i din browser eller mobil. Vi kan også sende dig en sms til det nummer du har angivet med en invitation til undersøgelsen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.