Wat is TGM Panel?

TGM Panel behoort toe aan de wereldwijde marktonderzoeksleverancier - TGM Research FZE. TGM Panel voert enquêtes uit op het internet of mobiel namens toonaangevende marktonderzoekbureaus. Enquêtes hebben betrekking op een breed scala van onderwerpen, zoals: producten, merken, advertenties en andere onderwerpen van algemeen belang. Marktonderzoekers van bedrijven, instanties, onderwijs en media contacteren ons om informatie en meningen van onze panelleden te verzamelen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.