Waarom krijg ik geen enquêtes? / Hoe vaak zal ik worden gevraagd om enquêtes in te vullen?

Helaas kunnen we niet bepalen hoeveel uitnodigingen je per dag ontvangt. We kunnen je ook niet vertellen wanneer je ze krijgt, omdat enquêtes automatisch worden verzonden wanneer je profiel voldoet aan de vereisten van de enquête. Deelnemers worden willekeurig geselecteerd en er kan een voorselectie zijn afhankelijk van verschillende criteria zoals leeftijd, geslacht, locatie, enzovoort. Om je kans te vergroten, moet je ervoor zorgen dat alle onderwerpen in je ledenprofiel zijn voltooid. Leden met volledig ingevulde profielen krijgen voorrang en hebben meer kansen om een enquête uitnodiging te ontvangen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.