Hoe lang duurt het om een enquête in te vullen?

De meeste onderzoeken zullen gemiddeld 10-15 minuten duren, omdat een typische enquête slechts 20 tot 30 vrij korte vragen bevat. Af en toe zullen er langere enquêtes zijn met meer complexe vragen. Maar zelfs de langste enquêtes mogen niet meer dan 25 minuten in beslag nemen. We vermelden altijd een geschatte tijd in de beschrijving van de enquête.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.