Wat is PayPal?

PayPal is een aanbieder van betaaldiensten. Met Paypal kan iedereen veilig, gemakkelijk en tegen lage kosten geld verzenden en ontvangen, met behulp van een e-mailadres. Je kan je hier registreren: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.