Kuinka pitkään kyselyn suorittaminen kestää?

Suurin osa tutkimuksista on kestossaan keskimäärin 10–15 minuuttia, sillä tyypillinen kysely on vain noin 20–30 melko lyhyttä kysymystä. Ajoittain on pidempiä tutkimuksia, joissa on monimutkaisempia kysymyksiä. Mutta jopa pisimpien tutkimusten vastaaminen ei pitäisi kestää yli 25 minuuttia. Kyselyn kuvaukseen sisältyy aina arvioitu aika.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.